Portál  |  STAG  |  e-mail
AkceEvents
Cambridge Exams RegistrationTHE Rankings
QSU EECA Rankings

Britské centrum

Akce

Otevírací doba

Britské centrum bude zavřeno od 4. července do 15. srpna z důvodu letních prázdnin. 

Jazykové kurzy pro pokročilé

Pokud hledáte kvalitní přípravu na mezinárodní jazykovou zkoušku, nebo máte zájem o kurz angličtiny vyšší jazykové úrovně, máte možnost se přihlásit do některého z našich kurzů angličtiny pro pokročilé. Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE a CPE jsou součástí programu DVPP akreditovaného MŠMT ČR.

Kurzy pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů kombinují výuku gramatiky a slovní zásoby s rozvojem čtyř hlavních jazykových dovedností: mluvení, poslechu, čtení a psaní. Kurzy začínají v říjnu 2016 a končí v květnu 2017. 

Přihlásit se můžete zde. Základní informace o kurzech najdete zde

Stipendijní podpora pro studenty FF UP

Od roku 2016 nabízí děkanát FF UP stipendijní podporu pro studenty, kteří úspěšně složí mezinárodní zkoušku z angličtiny. 

Studenti FF UP, kteří během jejich řádného studia složí v Britském centru KUP úspěšně zkoušku Cambridge English, mají nárok na podporu ve výši 10% z ceny zkoušky FCE, 20% z ceny zkoušky CAE a 40% z ceny zkoušky CPE. Stipendijní podpora se vyplácí zpětně na základě předložení certifikátu ze zkoušky.

Další informace o stipendijní podpoře najdete zde

Cambridgeské zkoušky

Na všechny zkoušky se můžete registrovat online zde.

Další informace najdete Opens internal link in current windowzde.

Pretests (Cambridgeské zkoušky nanečisto)

Ve spolupráci s jazykovou školou UPLIFT pořádáme pravidelně Cambridgeské zkoušky nanečisto. Pod vedením zkušených odborníků si vyzkoušíte všechny části zkoušky za podmínek odpovídajících skutečné zkoušce. Přesný časový harmonogram a místo konání závisí na počtu přihlášených. Další informace najdete zde. Přihlásit se můžete online zde. Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou rezervaci!

Rozřazovací testy v Britském centru

Otestujte si své znalosti angličtiny pomocí rozřazovacích testů, které jsou dispozici na počítačích ve studovně Britského centra. Testy Vám pomohou vybrat si jazykovou zkoušku, kurz nebo studijní materiály odpovídající Vaší jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Nabízíme Oxford Quick Placement Test a Cambridge Placement Test, což jsou interaktivní testy zahrnující poslech, čtení, gramatiku a slovní zásobu. Skládají se bez použití slovníku, nevystavuje se žádné potvrzení o dosažené úrovni, testování je anonymní, výsledky jsou k dispozici pouze Vám. 

Stránka aktualizována: 14. 06. 2016, Martin Štěrba