Portál  |  STAG  |  e-mail
AkceEvents
Cambridge Exams RegistrationTHE Rankings
QSU EECA Rankings

Britské centrum

Akce

25. výročí založení Britského centra

Již 25 let nabízíme služby v oblasti studia a výuky angličtiny a mezinárodních jazykových certifikací. Jako poděkování za Vaši dosavadní přízeň, jednorázové nebo dlouhodobé využívání našich služeb, či spolupráci na společných projektech Vám nabízíme následující slevy na naši aktuální nabídku:

1) 5% na jazykový kurz podle Vašeho výběru

2) 15% na zkoušku nanečisto (pretest) 

3) 25% na rozřazovací test

Tato nabídka platí pro stávající klienty i nové zájemce od 25. srpna 2016 do 25. září 2016.

ad 1) Naše kurzy jsou vhodné jak pro studenty různých úrovní, tak i pro učitele angličtiny. Kurzy vyšší úrovně mají akreditaci MŠMT, účastníci obdrží certifikát o absolvování ročního programu DVPP.  Další informace o kurzech najdete zde.

ad 2) Cambridgeské zkoušky nanečisto (pretesty) nabízejí možnost vyzkoušet si všechny části zkoušky (FCE, CAE, CPE) za podmínek odpovídajících ostré zkoušce. Další informace o pretestech najdete zde.

ad 3) Britské centrum nabízí Oxford Quick Placement Test a Cambridge Placement Test, což jsou interaktivní testy zahrnující poslech, čtení, gramatiku a slovní zásobu. Testování je anonymní, výsledky jsou k dispozici pouze Vám.  Další informace o rozřazovacích testech najdete zde.

Jazykové kurzy pro pokročilé

Pokud hledáte kvalitní přípravu na mezinárodní jazykovou zkoušku, nebo máte zájem o kurz angličtiny vyšší jazykové úrovně, máte možnost se přihlásit do některého z našich kurzů angličtiny pro pokročilé. Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE a CPE jsou součástí programu DVPP akreditovaného MŠMT ČR.

Kurzy pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů kombinují výuku gramatiky a slovní zásoby s rozvojem čtyř hlavních jazykových dovedností: mluvení, poslechu, čtení a psaní. Kurzy začínají v říjnu 2016 a končí v květnu 2017. 

Přihlásit se můžete zde. Základní informace o kurzech najdete zde

Cambridgeské zkoušky

Na všechny zkoušky se můžete registrovat online zde.

Další informace najdete Opens internal link in current windowzde.

Digitální knihovna Williama Shakespeara

Ve studovně Britského centra najdete digitální knihovnu Williama Shakespeara.

Projekt Nadace Vodafone ČR vznikl ve spolupráci s Britskou knihovnou a British Council a odkazuje na 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara (23. dubna 1616). Knihy si uživatelé mohou stáhnout pomocí QR kódů.

Pretests (Cambridgeské zkoušky nanečisto)

Ve spolupráci s jazykovou školou UPLIFT pořádáme pravidelně Cambridgeské zkoušky nanečisto. Pod vedením zkušených odborníků si vyzkoušíte všechny části zkoušky za podmínek odpovídajících skutečné zkoušce. Přesný časový harmonogram a místo konání závisí na počtu přihlášených. Další informace najdete zde. Přihlásit se můžete online zde. Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou rezervaci!

Stipendijní podpora pro studenty FF UP

Od roku 2016 nabízí děkanát FF UP stipendijní podporu pro studenty, kteří úspěšně složí mezinárodní zkoušku z angličtiny. 

Studenti FF UP, kteří během jejich řádného studia složí v Britském centru KUP úspěšně zkoušku Cambridge English, mají nárok na podporu ve výši 10% z ceny zkoušky FCE, 20% z ceny zkoušky CAE a 40% z ceny zkoušky CPE. Stipendijní podpora se vyplácí zpětně na základě předložení certifikátu ze zkoušky.

Další informace o stipendijní podpoře najdete zde

Rozřazovací testy v Britském centru

Otestujte si své znalosti angličtiny pomocí rozřazovacích testů, které jsou dispozici na počítačích ve studovně Britského centra. Testy Vám pomohou vybrat si jazykovou zkoušku, kurz nebo studijní materiály odpovídající Vaší jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Nabízíme Oxford Quick Placement Test a Cambridge Placement Test, což jsou interaktivní testy zahrnující poslech, čtení, gramatiku a slovní zásobu. Skládají se bez použití slovníku, nevystavuje se žádné potvrzení o dosažené úrovni, testování je anonymní, výsledky jsou k dispozici pouze Vám. 

Stránka aktualizována: 25. 08. 2016, Martin Štěrba